Thảm lót sàn silicon in nổi siêu thấm, chống trượt

40.00050.000