Thảm nhà tắm lông cừu, kích thước 40x60cm, 50x80cm, đế chống trượt

50.00080.000