Thảm lót sàn – thảm nhựa caro (đinh sọc)

100.000110.000