Thảm lông retro Châu Âu, kích thước 120x160cm, 160x230cm

395.000755.000