Thảm lông trải sàn phong cách hoàng gia cổ điển

395.000755.000