Tấm rêu giả – thảm rêu vân đá đỏ trang trí tường

250.000