Tấm rêu giả – thảm rêu đá trang trí tường

250.000