Cỏ Nhân Tạo Sân Vườn VNG-30M

120.000130.000

Giá bán Lẻ : 150.000/m2

Bán bán Sỉ : 130.000/m2 ( Giá 2 cuộn 100m2 trở lên)

Bán bán SL : 125.000/m2 ( Giá 10 cuộn 100m2 trở lên)

Mã: N/A Danh mục: