Tấm rêu giả – thảm rêu vân đá đen trang trí tường

250.000