Tấm rêu giả – thảm rêu loang đỏ trang trí tường

250.000