Tường cây giả trang trí dạng lưới cho văn phòng, ban công

215.000480.000