Tường cây giả – Combo 2: 4 tấm mắt trâu và 16 cây điểm trang trí

770.000850.000