Tường cây giả trang trí ban công

950.0001.100.000