Thảm chân lông cừu chống trượt, kích thước 40x60cm, 50x80cm

48.00079.000