Cây lưỡi hổ trang trí 65cm và 90cm

300.000590.000