Cây bàng singapore decor trang trí 90cm – 180cm

300.000580.000

Cây bàng Singapore trang trí

Chiều cao: 90cm, 120cm, 130cm, 150cm, 180cm

Độ xòe của tán lá: 40-60cm.