Chậu cây Trầu bà vàng trang trí văn phòng, quán ăn

215.000