Chậu cây Lưỡi hổ mừng tân gia, khai trương

515.000