Chậu cây lá rùa trang trí văn phòng, tiểu cảnh mini

1.380.000