Chậu cây giả trang trí nhà cửa, phòng khách

130.000