Cây trầu bà viền trắng giả trang trí 75cm, 18 lá – GL04-1

86.000