Cây Trầu bà leo cột giả trang trí, 95cm và 120cm

380.000475.000