Cây trầu bà lá xẻ giả trang trí, 9 lá, 40cm – YY-11

17.000