Cây trầu bà lá xẻ giả trang trí 33cm, 9 lá – YY-43

18.000