Cây trầu bà đốm trắng giả trang trí 43cm, 9 lá – GL43-17

33.000