Cây trang trí – Cây Trầu bà lá xẻ – VNG-GL43-8

35.000