Cây trang trí – Cây trầu bà lá xẻ – VNG-GL43-6

35.000