Cây trang trí – Cây Thiên thanh viền trắng – VNG-GL43-3

35.000