Cây giả trang trí văn phòng

3.400.0003.500.000

Combo 10: 

 • Sỏi trắng (3 bao)
 • Thảm cỏ (2m2)
 • Tấm rêu ( 3 tấm)
 • Cây chuối lá nhọn 160cm – VNG-3181
 • Cây dừa 95cm VNG – 3053
 • Cây phát tài núi 60cm – VNG-3028
 • Cây lá rùa
 • Cây lan ý 70cm – VNG-2926
 • Cây thiên điểu 100cm – VNG-2947
 • Cây VNG – GL06 75cm
 • Cây VNG – GL11 60cm
 • Cây VNG – GL01 61cm