Cây giả trang trí tiểu cảnh trong nhà

3.300.000

Combo 04: 

 • Sỏi trắng (3 bao)Thảm cỏ (2m2)
 • Tấm rêu ( 3 tấm)
 • Cây thiên điểu 155cm – 2470
 • Cây phát tài 100cm – 2516-1
 • Cây phát tài núi 60cm – 3028
 • Cây chuối lá nhọn 140cm – 3179
 • Cây lan ý 70cm – 2926
 • Cây VNG – GL05 80cm
 • Cây VNG – GL12 43cm
 • Cây VNG – GL11 60cm
 • Cây VNG – GL14 43cm