Cây giả decor trang trí nội thất

2.700.000

Chi tiết combo 01: 

  • Sỏi trắng (3 bao) Thảm cỏ (2m2)
  • Cây chuối lá nhọn 160cm – 3181
  • Cây chuối 105cm – 1569
  • Cây thiên điểu 100cm – 2947
  • Cây lưỡi hổ 90cm – 2731
  • Cây phát tài núi 60cm – 3028
  • Cây VNG – GL12 43cm
  • Cây VNG – GL11 60cm
  • Cây VNG – GL14 43cm