Cây đuôi công sọc giả trang trí 32cm, 9 lá – YY-182

18.000