Cây chuối thiên điểu trang trí 85cm – 155cm

360.000660.000