Cây cảnh giả trang trí

3.300.000

Combo 07: 

 • Sỏi trắng (3 bao)
 • Thảm cỏ (2m2)
 • Tấm rêu ( 3 tấm)
 • Cây chuối lá nhọn 160cm – 3181
 • Cây phát tài 100cm – 2516-1
 • Cây phát tài núi 60cm – 3028
 • Cây lá rùa
 • Cây lan ý 70cm – 2926
 • Cây VNG – GL03 75cm
 • Cây VNG – GL06 75cm
 • Cây VNG – GL11 60cm
 • Cây VNG – GL01 61cm